Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Naszym celem jest długoterminowe zabezpieczanie i przygotowanie gruntów, z których znaczna część zasili potrzeby gruntowe Develia S.A.

Ograniczona podaż na rynku gruntów w dużych miastach wymaga nieszablonowego podejścia i pracy nad projektami o długim okresie przygotowania planistycznego. Realizacja projektów wymaga ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi i lokalną społecznością w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Aktualne zmiany planistyczne i ograniczona podaż gruntów wymagają zmiany podejścia do procesu zakupu nieruchomości poprzez korzystanie z nowych nieszablonowych narzędzi planistycznych, takich jak Zintegrowane Plany Inwestycyjne czy uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych (wymagających odpowiedniej skali i działań).

Ponadto, w związku z koniecznością dopasowania się do zmieniającego się rynku, zdecydowaliśmy się na dywersyfikację naszej działalności poprzez nawiązanie współprac z deweloperami i podmiotami spoza rynku deweloperskiego w ramach partnerstw i projektów joint venture (np. Grupolar, Rockbridge, Hillwood, Flatte).

Zespół

Zespół Develia Land Development tworzą eksperci z bogatym doświadczeniem i wizjonerskim podejściem do branży nieruchomości.

Kluczowa kadra:

Karol Dzięcioł
Członek Zarządu
Paulina Chmielewska
Członek Zarządu
Tomasz Rabiński
Dyrektor Przygotowania Inwestycji
Anna Karpińska
Manager Rozwoju Inwestycji
Aleksandra Kopytko
Manager Przygotowania Inwestycji

Nasze kompetencje

Realizujemy projekty:

  • złożone,
  • wielkoskalowe,
  • wieloetapowe.

Mamy szerokie kompetencji i doświadczenie obejmujące wszystkie obszary przygotowania inwestycji, w tym:

 

Długoterminowe zabezpieczanie gruntów

Zawieranie umów typu joint-venture

Uzyskiwanie dokumentów planistycznych dla nieruchomości np. uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, zmian planu miejscowego, zintegrowanych planów inwestycyjnych, decyzji o warunkach zabudowy itp.

Uzyskiwanie pozwoleń na budowę inwestycji kubaturowej i infrastruktury, dla których jest to warunek zakupu wraz z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych

Zawieranie umów z jednostkami miejskimi oraz gestorami mediów dot. realizacji celów publicznych np. budowy i przebudowy dróg, rozwój infrastruktury sieciowej (wod-kan, ciepło itd.), placówki oświatowe

Analiza potencjału urbanistycznego nieruchomości wraz z kompleksową analizą due dilligence

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat