Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie i umorzenie części obligacji przez Emitenta

Raport bieżący 064/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 listopada 2013 r.) Emitent dokonał nabycia w celu umorzenia 110 sztuk niezabezpieczonych, zdematerializowanych obligacji kuponowych serii LCC001150414 o kodzie ISIN PLLCCRP00033, o wartości nominalnej 100 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 11 000 000,00 zł (dalej: Obligacje) wyemitowanych w dniu 15 kwietnia 2011 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2011 w dniu 15 kwietnia 2011 r.

Obligacje zostały nabyte przez Emitenta w celu ich umorzenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu 26 listopada 2013 r. została podjęta uchwała Zarządu Emitenta o umorzeniu wszystkich 110 (stu dziesięciu) sztuk Obligacji nabytych przez Emitenta.
Emitent niezwłocznie złoży do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o odpowiednie zmniejszenie liczby Obligacji oznaczonych kodem ISIN: PLLCCRP00033 w związku z tym umorzeniem.

Powyższa informacja, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.