Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 33/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. Spółka jako kupujący nabyła od podmiotów niepowiązanych z Emitentem prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka przy ul. Aroniowej / Ruskowy Bród o łącznej powierzchni 11,3 ha. Cena sprzedaży nieruchomości została określona na kwotę 46.782.350 zł.

Jednocześnie Zarząd Develia S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. spółka zależna Emitenta tj. LC CORP Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Investments S.K.A. jako kupujący nabyła od podmiotów niepowiązanych z Emitentem prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka przy ul. Aroniowej / Ruskowy Bród o łącznej powierzchni 2,1 ha. cena sprzedaży nieruchomości  została określona na kwotę 9.567.900 zł.

Na przedmiotowych nieruchomościach planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 1.400 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to 4 kwartał 2022 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_33_2021_25_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat