Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 051/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Emitenta, który poinformował, że:

  • w dniu 29 maja 2014 r. dokonał nabycia 4.498 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; łączna wartość transakcji wyniosła 8 231,34 zł,
  • w dniu 30 maja 2014 r. dokonał nabycia 3.000 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; łączna wartość transakcji wyniosła 5 490,00 zł,
  • w dniu 5 czerwca 2014 r. dokonał nabycia 1.607 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; łączna wartość transakcji wyniosła 3 085,44 zł,
  • w dniu 9 czerwca 2014 r. dokonał nabycia 15.000 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; łączna wartość transakcji wyniosła 29 450,00 zł,

 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Załączniki:

RB_051_2014_06_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat