Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 01.07.2022 r.

Raport bieżący 44/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 1 lipca 2022 r.

 

  1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.660 akcji co uprawniało w dniu 01.07.2022r. do 34,64 % głosów oraz stanowi 19,06 % ogólnej liczby głosów.

  1. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 01.07.2022r. do 33,90 % głosów oraz stanowi 18,65 % ogólnej liczby głosów.

  1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 65.543.000 akcji co uprawniało w dniu 01.07.2022r. do 26,62 % głosów oraz stanowi 14,64 % ogólnej liczby głosów.

Załączniki:

RB_44_2022_01_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat