Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego https://develia.pl (dalej: Serwis) oraz przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną przez Develia S.A. działalnością gospodarczą.

I ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Develia S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, KRS: 0000253077, NIP: 8992562750, REGON: 020246398, kapitał zakładowy: 452 280 199,00 zł, działająca w imieniu własnym lub pozostałych spółek z grupy DEVELIA (lista spółek) (dalej: Administrator). Może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następujących danych:

 Develia S.A.
ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław
adres strony internetowej: https://develia.pl,
adres e-mail: biuro@develia.pl
numer telefonu:(+48) 71 79 88 010.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył zespół Inspektorów Ochrony Danych Abistar s.c. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ochronadanych@develia.pl lub oraz pod danymi adresowymi Administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

III PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w następujących celach:

Korzystanie z Serwisu internetowego

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies z urządzenia końcowego Użytkownika), przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom Serwisu treści publikowanych na stronie internetowej – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania niezbędnych plików cookies – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • stosowania plików cookies w celach analitycznych i statystycznych na podstawie zgody Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i wydajności Serwisu.

W związku z udostępnianiem Serwisu Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • Google Analytics

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Kontakt z Użytkownikiem Serwisu

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, chatu, formularza zamówienia rozmowy telefonicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku skierowania do Administratora zapytania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu korespondencji w ramach obsługi klienta lub w związku z jego działalnością gospodarczą;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Newsletter

Dokonanie zapisu na newsletter prawny przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych, które są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usługi wysyłki newslettera – w związku z wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych związanych z wysyłką newslettera – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i oceny atrakcyjności przekazywanych w newsletterze treści.

 Marketing Administratora

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich Administratora. W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych w sieci internetowej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej;
 • wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom w związku z profilowaniem na podstawie plików cookies (reklama behawioralna) – – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na zbieranie plików cookies, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych w sieci internetowej oraz na lepszym dopasowaniu wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na adres e-mail) oraz prowadzenia działań telemarketingowych (MMS/SMS lub rozmowa telefoniczna) – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • kierowania w ramach newslettera powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenia profili w ramach mediów społecznościowych – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu profilu, promowaniu marki, produktów i usług Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji;
 • prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych, jak również związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu analiz skuteczności prowadzonych przez Administratora akcji marketingowych w Serwisie i oceny atrakcyjności przekazywanych treści;
 • przesyłania materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na prowadzeniu kampanii marketingowych i remarketingowych bez badania preferencji adresata.

W związku z prowadzeniem działalności marketingowej Administrator wykorzystuje rozwiązania i  narzędzia analityczne opracowane przez podmioty zewnętrzne. Administrator korzysta z takich narzędzi, jak:

 • Google Ads
 • Display
 • Facebook ADS

Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w ustawieniach prywatności danych oraz w polityce prywatności danego partnera.

Wykonanie umowy

Kontakt z Administratorem podejmowany w celu omówienia oferty mieszkaniowej Administratora jest możliwy za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, chatu, formularza zamówienia rozmowy telefonicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularzy udostępnianych przez portale ofertowe współpracujące z Administratorem. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • umożliwienia przedstawienia oferty ze wskazanej przez Użytkownika inwestycji lub w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • weryfikacji zainteresowania Użytkownika zawarciem umowy – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji decyzji Klienta lub weryfikacji aktualności baz danych klientów;
 • badania satysfakcji Użytkownika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającym na weryfikacji reakcji  Użytkownika/Klienta po kontakcie z pracownikami Administratora lub po skorzystaniu z jego usług;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Wykonywanie obowiązków prawnych Administratora

Podjęty przez Użytkownika kontakt z Administratorem może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora, np. w związku z realizacją reklamacji lub praw osób, których dane dotyczą lub z rozliczeniami w związku z zawartymi z Administratorem umowami. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

 

Dochodzenie roszczeń

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń w przypadku korzystania z  Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz Regulaminem, zasadami bezpieczeństwa lub dobrymi obyczajami – w związku z prawnie  uzasadnionym interesem Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika związane z funkcjonowaniem  Serwisu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania lub rozpatrzenia reklamacji.

Dane, które będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożonego na Administratora na mocy przepisów prawa będą przechowywane aż do wykonania tego obowiązku, chyba że przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie tych danych.

Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jeśli określone wiadomości mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do prawomocnego zakończenia postępowania, o ile zostało wszczęte, w zależności co następuje później.

Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

 

V UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM. ODBIORCY DANYCH.

W celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.

Do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące poszczególne usługi na rzecz Administratora związane z obsługą  Serwisu, którym te dane powierzono i które zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych Użytkowników, do których mają dostęp. Mogą to być przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczącym usługi księgowe lub prawne, doradcy kredytowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, agencje marketingowe.

Dane osobowe użytkowników  Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

 

VI PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

 1. dostęp do treści swoich danych,
 2. sprostowanie danych,
 3. modyfikacja danych.
 4. ograniczenie przetwarzania danych,
 5. usunięcie danych,
 6. przenoszenie danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika lub przetwarzanych w sposób zautomatyzowany jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu,
 2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Użytkownika interesów, praw lub wolności.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jednego z powyższych uprawnień Administrator podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie niezgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.

W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem poniższych danych:

Develia S.A.
ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław
adres strony internetowej: https://develia.pl,
adres e-mail: biuro@develia.pl
numer telefonu:(+48) 71 79 88 010.

Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO. Zgodnie z art. 56 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania danych przez Prosoma sp. z o.o. właściwy do podejmowania działań jako wiodący organ nadzorczy jest:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2,
00-193 Warszawa
Poland
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

VII BEZPIECZEŃSTWO I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. W związku jednak z wykorzystaniem rozwiązań programistycznych w Serwisie, Administrator może poddawać automatycznemu przetwarzaniu informacje o reprezentowanym przez Użytkownika przedsiębiorstwie.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownikom do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku jednak z korzystaniem z usług programistycznych i internetowych, może dojść do niezależnego od woli Administratora przekazania danych do państwa trzeciego, co wynika z regulaminów dostawców tych usług.

VIII UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów lub zmiany przepisów prawa.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat