Komunikaty giełdowe

Kalendarium

Liczba wyników: 0

Data Opis Opcje
{= if (post_type == 'stocks') { =} {= if (content) { =}
{{ content }}
{= } =} {= if (attachments) { =}

Załączniki:

{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =} {= if (post_type == 'general_meeting') { =} {= if (children.length) { =} {= children.forEach(function(child) { =}

{{ child.data.name }}

{= if (child.data.content) { =}
{{ child.data.excerpt }}
{= if (child.data.link) { =} {= } =} {= } =} {= if (child.data.attachments) { =}

Załączniki:

{= child.data.attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =}
{= }) =} {= } else { =}
{{ content }}
{= if (attachments) { =}
{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =} {= } =}

Nie znaleziono wyników.

Walne zgromadzenie

Liczba wyników: 0

Data Opis Opcje
{= if (children.length) { =} {= children.forEach(function(child) { =}

{{ child.data.name }}

{= if (child.data.content) { =}
{{ child.data.excerpt }}
{= if (child.data.link) { =} {= } =} {= } =} {= if (child.data.attachments) { =}

Załączniki:

{= child.data.attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =}
{= }) =} {= } else { =} {= if (content) { =}
{{ content }}
{= } =} {= if (attachments) { =}

Załączniki:

{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =}

Nie znaleziono wyników.

Dywidendy

W dniu 17 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 201.401.239,95zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,45 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 24 maja 2022 r.
Termin wypłaty dywidendy: 31 maja 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 76.084.912,87zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,17 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 6 lipca 2021 r.
Termin wypłaty dywidendy: 13 lipca 2021 r.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 44.755.831,10 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,10 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 18 września 2020 r.
Termin wypłaty dywidendy: 2 października 2020 r.

W dniu 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 120.840.743,97 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,27 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 19 sierpnia 2019 r.
Termin wypłaty dywidendy: 30 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 107.413.994,64 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,24 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 23 lipca 2018 r.
Termin wypłaty dywidendy: 31 lipca 2018 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 31.329.081,77 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,07 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 25 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy: 8 sierpnia 2017 r.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 80.560.495,98 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,18 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r.
Termin wypłaty dywidendy: 20 maja 2016 r.

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania DPSN 2021_DEVELIA
PDF, 101.2 KB
Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (Raport EBI nr 1/2022)
PDF, 133.8 KB

Wybrane dane finansowe

Dane 2015 2016 2017 2018 1H2018 1H2019 1H2019/1H2018
Przychody 449,9 547,0 706,2 796,7 487,7 631,7 + 29,5%
EBITDA 155,2 204,7 90,3 255,5 223,2 169,7 - 24,0%
Zysk netto 108,9 113,1 80,2 160,4 147,1 125,4 - 14,7%
Skorygowany zysk netto(*) 90,3 118,0 145,5 166,9 123,2 155,2 + 25,9%
Aktywa 2 890,9 3 197,1 3 299,6 3 574,7 3 511,7 3 505,7 - 0,2%
Kapitał własny 1 364,6 1 396,2 1 448,4 1 497,8 1 488,1 1 496,1 + 0,5%
Dług oprocentowany netto 840,6 850,1 814,1 785,8 773,6 858,2 + 10,9%
ROA 3,8% 3,5% 2,4% 4,5%
ROE 8,0% 8,1% 5,5% 10,7%
Wskaźnik zadłużenia ND/E 61,6% 60,9% 56,2% 52,5% 52,0% 57,4% + 10,3%

(*) Korekta zysku netto o : (i) wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych (ii) odpisy aktualizujące zapasy

Obligacje

Świadectwa zgodności :

Istotne transakcje

Na dzień dzisiejszy brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Pozostałe

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020 - Warszawa Przyokopowa Sp z o.o.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat