Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.

Raport bieżący 55/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 października 2020 r.

 1. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE:
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 06.10.2020 r.  do 30,16 % głosów oraz stanowi 18,65 % ogólnej liczby głosów.
 2. OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 77.195.648 akcji co uprawniało w dniu 06.10.2020 r.  do 27,89 % głosów oraz stanowi 17,25 % ogólnej liczby głosów.
 3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER:
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 59.612.000 akcji co uprawniało w dniu 06.10.2020 r. do 21,54 % głosów oraz stanowi 13,32 % ogólnej liczby głosów.
 4. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 34.528.295 akcji co uprawniało w dniu 06.10.2020 r. do 12,47 % głosów oraz stanowi 7,71% ogólnej liczby głosów.

 

Załączniki:

rb_55_2020_06_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat