Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r.

Raport bieżący 4/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 r.

 

  1. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 81.545.000 co uprawniało w dniu 08.01.2020 r.  do 27,98  % głosów oraz stanowi 18,22 % ogólnej liczby głosów.

  1. OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 77.195.000 akcji co uprawniało w dniu 08.01.2020 r.  do 26,48% głosów oraz stanowi 17,25 % ogólnej liczby głosów.

  1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 53.462.839, co uprawniało w dniu 08.01.2020 r. do 18,34 % głosów oraz stanowi 11,94 % ogólnej liczby głosów.

  1. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 34.528.295 akcji co uprawniało w dniu 08.01.2020 r. do 11,85 % głosów oraz stanowi 7,71% ogólnej liczby głosów.

  1. AEGON OFE:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.546.601 akcji co uprawniało w dniu 08.01.2020 r. do 10,48 % głosów oraz stanowi 6,82 % ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

Załączniki:

rb_04_2020_08_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat