Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 05.01.2009 r.

Raport bieżący 002/2009