Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 15.10.2018r.

Raport bieżący 62/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 15 października 2018 r. 
 
1. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE: 
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 81.500.000  co uprawniało w dniu 15.10.2018 r. do 30,83 % głosów oraz stanowi 18,21 % ogólnej liczby głosów.
 
2. OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”: 
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 70.600.000 akcji co uprawniało w dniu 15.10.2018 r. do 26,70 % głosów oraz stanowi 15,77 % ogólnej liczby głosów.
 
3. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 52.121.000, co uprawniało w dniu 15.10.2018 r. do 19,71 % głosów oraz stanowi 11,65 % ogólnej liczby głosów.
 
4. AEGON OFE:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 28.546.601 akcji co uprawniało w dniu 15.10.2018 r. do 10,80 % głosów oraz stanowi 6,38 % ogólnej liczby głosów.
 
5. GOVERNMENT OF NORWAY:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 21.032.242 akcji co uprawniało w dniu 15.10.2018 r. do 7,95 % głosów oraz stanowi 4,70% ogólnej liczby głosów.