Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.10.2017 r.

Raport bieżący 118/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 19 października 2017 r.

 

 1. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK:

  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 43.700.000, co uprawniało w

  dniu 19.10.2017 r. do 13,88 % głosów oraz stanowi 9,76 % ogólnej liczby głosów.

 2. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE:

  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 52.850.200  co uprawniało w

  dniu 19.10.2017 r. do 16,79 % głosów oraz stanowi 11,81 % ogólnej liczby głosów.

 3. NORDEA OFE:

  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 23.043.080 akcji co uprawniało w dniu 19.10.2017 r. do 7,32 % głosów oraz stanowi 5,15 % ogólnej liczby głosów.

 4. OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:

  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 67.908.000 akcji co uprawniało w dniu 19.10.2017 r. do 21,57 % głosów oraz stanowi 15,17 % ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat