Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 20.01.2016 r.

Raport bieżący 10/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 20 stycznia 2016 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 20.01.2016 r. do 69,38 %  głosów oraz stanowi 47,97%  ogólnej liczby głosów.

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.000.000, co uprawniało w dniu 20.01.2016 r. do 14,22% głosów oraz stanowi 9,83 % ogólnej liczby głosów.

3. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 36.000.000, co uprawniało w dniu 20.01.2016 r. do 11,63 % głosów oraz stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów