Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 29.08.2013 r.

Raport bieżący 048/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 r.

 

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 29.08.2013 r. do 58,48 % głosów oraz stanowi 47,97 % ogólnej liczby głosów.

 

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.669.036, uprawniało w dniu 29.08.2013 r. do 12,16 % głosów oraz stanowi 9,98 % ogólnej liczby głosów.

 

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.322.627, uprawniało w dniu 29.08.2013 r. do 8,26 % głosów oraz stanowi 6,77 % ogólnej liczby głosów.

 

4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, uprawniało w dniu 29.08.2013 r. do 8,22 % głosów oraz stanowi 6,74 % ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat