Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 31.07.2015 r.

Raport bieżący 063/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 31 lipca 2015 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 31.07.2015 r. do 59,46% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.669.000, co uprawniało w dniu 31.07.2015 r. do 12,37 % głosów oraz stanowi 9,98 % ogólnej liczby głosów.

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 35.000.000, co uprawniało w dniu 31.07.2015 r. do 9,69% głosów oraz stanowi 7,82% ogólnej liczby głosów.

4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, co uprawniało w dniu 31.07.2015 r. do 8,36 % głosów oraz stanowi 6,74% ogólnej liczby głosów.

5. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 18.401.898, co uprawniało w dniu 31.07.2015 r. do 5,09 % głosów oraz stanowi 4,11% ogólnej liczby głosów.

Załączniki:

rb_63_2015_07_31

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat