Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.

Raport bieżący 39/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 maja 2024 r.

 

  1. OTWARTY FUNUSZ EMERYTALNY „ZŁOTA JESIEŃ”

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.660 akcji co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 27,71 % głosów oraz stanowi 18,86 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 27,12 % głosów oraz stanowi 18,46 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 78.023.228 akcji co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 25,35 % głosów oraz stanowi 17,25 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 45.927.819 co uprawniało w dniu 16.05.2024 r. do 14,92 % głosów oraz stanowi 10,15 % ogólnej liczby głosów.

 

Załączniki:

RB_39_2024_16_05