Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 17.05.2022 r.

Raport bieżący 35/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 maja 2022 r.

 

1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.660 akcji co uprawniało w dniu 17.05.2022 r. do 30,09 % głosów oraz stanowi 19,06 % ogólnej liczby głosów.

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 17.05.2022 r. do 29,45 % głosów oraz stanowi 18,65 % ogólnej liczby głosów.

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 65.543.000 akcji co uprawniało w dniu 17.05.2022 r. do 23,13 % głosów oraz stanowi 14,64 % ogólnej liczby głosów.

4. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 36.000.000 akcji co uprawniało w dniu 17.05.2022 r. do 12,70 % głosów oraz stanowi 8,04 % ogólnej liczby głosów.

 

 

 

Załączniki:

RB_35_2022_17_05

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat