Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 27.06.2023 r.

Raport bieżący 32/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r.

1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.660 akcji co uprawniało w dniu 27.06.2023 r. do 28,25 % głosów oraz stanowi 19,06 % ogólnej liczby głosów.
2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 27.06.2023 r. do 27,64 % głosów oraz stanowi 18,65 % ogólnej liczby głosów.
3. ALLIANZ Polska Otwarty Fundusz Emerytalny:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 81.588.000 akcji co uprawniało w dniu 27.06.2023 r. do 27,02 % głosów oraz stanowi 18,23 % ogólnej liczby głosów.
4. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 36.290.859 akcji co uprawniało w dniu 27.06.2023 r. do 12,02 % głosów oraz stanowi 8,11 % ogólnej liczby głosów.

 

Załączniki:

RB_32_2023_27_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat