Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport bieżący 39/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

1.    OFE PZU „ZŁOTA JESIEŃ”:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 85.289.000 akcji co uprawniało w dniu 30.06.2021 r. do 31,65 % głosów oraz stanowi 19,06 % ogólnej liczby głosów.
2.    NATIONALE-NEDERLANDEN OFE:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 83.470.921 co uprawniało w dniu 30.06.2021 r. do 30,98 % głosów oraz stanowi 18,65 % ogólnej liczby głosów.
3.    AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 63.148.000 akcji co uprawniało w dniu 30.06.2021 r. do 23,44 % głosów oraz stanowi 14,11 % ogólnej liczby głosów.
4.    METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY:
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 36.000.000 akcji co uprawniało w dniu 30.06.2021 r. do 13,36 % głosów oraz stanowi 8,04 % ogólnej liczby głosów.

 

Załączniki:

rb_39_2021_30_06