Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 13.04.2016 r.

Raport bieżący 46/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 13.04.2016 r. do 63,09 %  głosów oraz stanowi 47,97%  ogólnej liczby głosów.

 

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.669.000, co uprawniało w dniu 13.04.2016 r. do 13,13 % głosów oraz stanowi 9,98 % ogólnej liczby głosów.

 

3. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 36.000.000, co uprawniało w dniu 13.04.2016 r. do 10,58 % głosów oraz stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów.

 

4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, co uprawniało w dniu 13.04.2016 r. do 8,87 % głosów oraz stanowi 6,75% ogólnej liczby głosów.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat