Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 13.06.2019 r.

Raport bieżący 26/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2019 r.

 1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 52.121.000  akcji, co uprawniało w dniu 13.06.2019 r. do 18,17 % głosów oraz stanowi 11,65 % ogólnej liczby głosów.
   
 2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 81.500.000 akcji, co uprawniało w dniu 13.06.2019 r. do 28,42 % głosów oraz stanowi 18,21 % ogólnej liczby głosów.
   
 3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 77.195.000, co uprawniało w dniu 13.06.2019 r. do 26,92 % głosów oraz stanowi 17,25 % ogólnej liczby głosów.
   
 4. AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.546.601 akcji, co uprawniało w dniu 13.06.2019 r. do 10,65 % głosów oraz stanowi 6,82 % ogólnej liczby głosów.
   
 5. METLIFE OFE
  Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 34.000.000 akcji, co uprawniało w dniu 13.06.2019 r. do 11,85 % głosów oraz stanowi 7,60% ogólnej liczby głosów.

Załączniki:

rb_026_2019_13_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat