Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.05.2010 r.

Raport bieżący 018/2010

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.05.2010 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 19.05.2010 r. do 70,74% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.
2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 55.000.000, co uprawniało w dniu 19.05.2010 r. do 18,12% głosów oraz stanowi 12,29% ogólnej liczby głosów.
3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 32.684.371, co uprawniało w dniu 19.05.2010 r. do 10,77% głosów oraz stanowi 7,30% ogólnej liczby głosów.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat