Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 22.04.2014

Raport bieżący 032/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 22 kwietnia 2014 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 22.04.2014 r. do 93,16% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.
1. LESZEK CZARNECKI
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 14.424.564, co uprawniało w dniu 22.04.2014 r. do 6,26 % głosów oraz stanowi 3,23% % ogólnej liczby głosów.

Załączniki:

RB_032_2014_04_22