Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 23.05.2011 r.

Raport bieżący 024/2011

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 23.05.2011 r.

1.    LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 23.05.2011 r. do 68,93% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.

2.    AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 55.000.000, co uprawniało w dniu 23.05.2011 r. do 17,66% głosów oraz stanowi 12,29% ogólnej liczby głosów.

3.    ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 25.000.000, co uprawniało w dniu 23.05.2011 r. do 8,03% głosów oraz stanowi 5,59% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat