Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 25.06.2012 r.

Raport bieżący 052/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 25 czerwca 2012 r.

 

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 25.06.2012 r. do 66,59% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.000.000, co uprawniało w dniu 25.06.2012 r. do 9,30% głosów oraz stanowi 6,70% ogólnej liczby głosów.

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.000.000, co uprawniało w dniu 25.06.2012 r. do 9,30% głosów oraz stanowi 6,70% ogólnej liczby głosów.

4. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.000.000, co uprawniało w dniu 25.06.2012 r. do 9,30% głosów oraz stanowi 6,70% ogólnej liczby głosów

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat