Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.04.2015 r.

Raport bieżący 030/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27 kwietnia 2015 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 27.04.2015 r. do 62,84% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.

2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.000.000, co uprawniało w dniu 27.04.2015 r. do 12,87 % głosów oraz stanowi 9,83 % ogólnej liczby głosów.

3. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 35.000.000, co uprawniało w dniu 27.04.2015 r. do 10,24% głosów oraz stanowi 7,82% ogólnej liczby głosów.

4. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, co uprawniało w dniu 27.04.2015 r. do 8,84 % głosów oraz stanowi 6,74% ogólnej liczby głosów.

Załączniki:

RB_30_2015_04_27

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat