Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.04.2017 r. oraz po przerwie w dniu 10.05.2017 r.

Raport bieżący 46/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 r. przerwanym w dniu 27 kwietnia 2017 r. uchwałą nr 25, kontynuowanym i zakończonym po przerwie w dniu 10.05.2017 r.

 

  1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 192.872.084, co uprawniało w dniu 27.04.2017 r. i w dniu 10.05.2017 r. do 52,49 %  głosów oraz stanowi 43,09 %  ogólnej liczby głosów.

 

  1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.669.036, co uprawniało w dniu 27.04.2017  r. i w dniu 10.05.2017 r. do 12,16 % głosów oraz stanowi 9,98 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 40.350.228, co uprawniało w dniu 27.04.2017 r. i w dniu 10.05.2017 r. do 10,98 % głosów oraz stanowi 9,01 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, co uprawniało w dniu 27.04.2017 r. i w dniu 10.05.2017 r. do 8,22 % głosów oraz stanowi 6,75% ogólnej liczby głosów.

 

  1. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 20.909.761 co uprawniało w dniu 27.04.2017  r. i w dniu 10.05.2017 r. do 5,69 % głosów oraz stanowi 4,67 % ogólnej liczby głosów.

 

  1. GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 21.604.967 co uprawniało w dniu 27.04.2017  r. i w dniu 10.05.2017 r.do 5,88 % głosów oraz stanowi 4,83 % ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat