Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.06.2018 r.

Raport bieżący 41/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent" zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r.

 

  1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 70.060.000, co uprawniało w dniu 27.06.2018 r. do 22,22 %  głosów oraz stanowi 15,65 %  ogólnej liczby głosów.

  1. GOVERNMENT OF NORWAY, Bankplassen 2, 0107 OSLO:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 21.328.322, co uprawniało w dniu 27.06.2018 r. do 6,76 % głosów oraz stanowi 4,77 % ogólnej liczby głosów.

  1. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie:

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 49.800.000, co uprawniało w dniu 27.06.2018 r. do 15,79 % głosów oraz stanowi 11,13 % ogólnej liczby głosów.

  1. NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 62.800.000, co uprawniało w dniu 27.06.2018 r. do 19,92 % głosów oraz stanowi 14,03 % ogólnej liczby głosów.

  1. AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 26.543.080, co uprawniało w dniu 27.06.2018 r. do 8,42 % głosów oraz stanowi 5,93 % ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat