Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 28.05.2013 r.

Raport bieżący 026/2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LC Corp S.A. „Emitent” zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 28 maja 2013 r.

1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 214.701.110, co uprawniało w dniu 28.05.2013 r. do 69,66% głosów oraz stanowi 47,97% ogólnej liczby głosów.
2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 30.200.000, uprawniało w dniu 28.05.2013 r. do 9,79% głosów oraz stanowi 6,74% ogólnej liczby głosów.
3. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu: 44.669.000, uprawniało w dniu 28.05.2013 r. do 14,49% głosów oraz stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat