Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Aktualizacja celów Zarządu Develia S.A. na rok 2023

Raport bieżący 43/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 września 2023 r. Zarząd Spółki w związku z poprawą sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz zrealizowaniem transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym polskich spółek zależnych od Nexity S.A. z siedzibą w Paryżu o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 26 lipca 2023r., w nawiązaniu do „Strategii firmy Develia na lata 2021-2025” ogłoszonej w raporcie bieżącym nr 12/2021 z 18 lutego 2021 r. postanowił dokonać aktualizacji celów Zarządu Develia S.A. na rok 2023 przyjętych uchwałą Zarządu nr 9/2023 z dnia 15.02.2023r. i opublikowanych raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 15.02.2023r. w poniższym zakresie:

  1. Osiągnięcie w 2023 roku poziomu sprzedaży 2500-2600 lokali, wobec 1450-1650 lokali deklarowanych na początku roku.
  2. Przekazanie w 2023 roku klientom 2500-2600 lokali, wobec poprzedniego celu 1900-2050 lokali.
  3. Wprowadzenie do oferty w 2023 roku i rozpoczęcie budowy 2700-2900 lokali, wobec zakładanych wcześniej 1850-2050 lokali.
  4. Dalsze prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi na rynku PRS.

Powyższe cele nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i potencjalnych kierunków rozwoju w roku  2023.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Załączniki:

RB_43_2023_08_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat