Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Aktualizacja stanowiska Zarządu Develia S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ

Raport bieżący 16/2022

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1-3 ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację stanowiska Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r. przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („Wezwanie”) przygotowaną w związku z „Komunikatem w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Develia S.A.” opublikowanym przez wzywających 21 lutego 2022 r. („Komunikat”), w którym poinformowano o zmianie ceny akcji Spółki w Wezwaniu z kwoty 3,90 zł (trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki do 4,15 zł (cztery złote piętnaście groszy) za każdą akcję Spółki. Aktualizacja stanowiska Zarządu w sprawie wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1-3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat