Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Cele Zarządu Develia S.A. na lata 2020-2021

Raport bieżący 5/2020

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjęte przez Zarząd Spółki cele Zarządu Develia S.A. na lata 2020-2021. Przyjęte cele są następujące:

  1. Liczba sprzedanych lokali w 2020 roku (umowy deweloperskie lub przedwstępne) w przedziale 2000-2200 oraz wprowadzenie do oferty w 2020 roku 1900-2200 nowych lokali.
  2. Przekazania mieszkań w latach 2020-2021 na poziomie 2900-3300, z czego w 2020 roku 1000-1100 lokali.
  3. Sprzedaż skomercjalizowanego budynku Wola Retro do końca 2020 roku.
  4. Zmiana modelu biznesowego budynku Sky Tower na obiekt biurowo-usługowo-rozrywkowy i ocena jego potencjału inwestycyjnego do końca 2020 roku.
  5. Rozpoczęcie realizacji kolejnego budynku komercyjnego we Wrocławiu (projekt Kolejowa) w 2020 roku oraz kolejnych projektów komercyjnych po 2020 roku w tempie przynajmniej jednego budynku rocznie.
  6. Zmiana modelu nieruchomości w Malinie na komercyjno-mieszkaniowy do końca 2021 roku.
  7. Obniżenie zadłużenia z tytułu obligacji przynajmniej o 60 mln zł oraz refinansowanie zadłużenia innymi instrumentami niż obligacje komercyjne.
  8. Utrzymanie wskaźnika dług netto/ kapitały własne na poziomie nie wyższym niż 60%.
  9. Utrzymanie kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym powyżej 1,25 mld zł.

Powyższe cele nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i potencjalnych kierunków rozwoju na lata 2020–2021.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

 

 

 

Załączniki:

rb_05_2020_22_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat