Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Cele Zarządu Develia S.A. na rok 2022

Raport bieżący 8/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki przyjął na podstawie „Strategii firmy Develia na lata 2021-2025” ogłoszonej w raporcie bieżącym nr 12/2021 z 18 lutego 2021 r. cele Zarządu Develia S.A. na rok 2022. Przyjęte cele są następujące:

  1. Liczba sprzedanych lokali w 2022 roku (umowy deweloperskie lub przedwstępne) w przedziale 2300-2450 oraz wprowadzenie do oferty w 2022 roku 2450-2650 nowych lokali.
  2. Przekazania lokali mieszkalnych w roku 2022 na poziomie 1950-2050 lokali.
  3. Sprzedaż budynku Sky Tower do końca kwietnia 2022 roku.
  4. Sprzedaż budynku Arkady Wrocławskie do końca 2022 roku.
  5. Sprzedaż budynku Wola Retro na przełomie 2022 i 2023 roku.
  6. W zakresie PRS – zawarcie umów dotyczących realizacji 600-800 lokali.

Powyższe cele nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i potencjalnych kierunków rozwoju w roku  2022.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Załączniki:

RB_8_2022_31_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat