Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Cele Zarządu Develia S.A. na rok 2024

Raport bieżący 7/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2024 r. Zarząd Spółki przyjął na podstawie „Strategii firmy Develia na lata 2021-2025” ogłoszonej w raporcie bieżącym nr 12/2021 z 18 lutego 2021 r. cele Zarządu Develia S.A. na rok 2024. Przyjęte cele są następujące:

  1. Liczba sprzedanych lokali w 2024 roku (umowy deweloperskie lub przedwstępne) w przedziale 2900-3100 oraz wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy w 2024 roku 3500-3700 nowych lokali.
  2. Przekazania lokali mieszkalnych w roku 2024 na poziomie 2700-2900 lokali.
  3. Przygotowanie budynku Arkady Wrocławskie do sprzedaży w 2025 r.
  4. Dalsze prowadzenie negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi w segmencie co-living – zawarcie umowy na realizację minimum jednego projektu.

Powyższe cele nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i stanowią jedynie informację na temat planowanych obszarów działania Emitenta i potencjalnych kierunków rozwoju w roku  2024.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Załączniki:

RB_07_2024_30_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat