Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 47/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

rb_47_2020_09_09