Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 93/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe