Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 20/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

rb_020_2019_17_05