Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 26/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Sky Tower (Sala Konferencyjna w Sky Tower na II piętrze nad pasażem handlowym, winda bezpośrednio z parkingu) we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 95, 53-333 Wrocław.     

Załączniki:

rb_26_2021_02_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat