Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Data i porzadek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 017/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad LC Corp SA z siedziba we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka”), działajac na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp SA na dzien 23 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstanców Slaskich 2-4, 53-333 Wrocław.

więcej informacji

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat