Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 015/2009