Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Raport bieżący 67/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 23 marca 2022 r., oraz (ii) raportu bieżącego nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika reprezentującego Emitenta informację o wydaniu w dniu 19 grudnia 2022 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej utworzeniu przez Emitenta wspólnie z Hillwood Malin Development Logistics, LLC z siedzibą w City of Wilmington („Hillwood”) 7 (siedmiu) wspólnych przedsiębiorców w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonego w umowie w przedmiocie współpracy w celu realizacji wspólnej inwestycji przy wykorzystaniu jednej lub kilku spółek joint venture na nieruchomości położonej w miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 roku.

O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Informacja o uzyskaniu decyzji Prezesa UOKIK w sprawie zgody na dokonanie ww. koncentracji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_67_2022_20_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat