Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii P2022A

Raport bieżący 64/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.  oraz nr 63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1195/2022 z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 15.442 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwie) obligacje na okaziciela serii P2022A Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 

 

Załączniki:

RB_64_2022_19_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat