Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

Raport bieżący 52/2007