Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

Raport bieżący 021/2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w związku ze zwołanym na dzień 28 maja 2013 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad umieszczone zostało powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, informuje zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW o zgłoszonej kandydaturze Pana Damiana Milibranda.

Pan Damian Milibrand, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004 – 2008 związany z Open Finance S.A., a od 2006 Dyrektor Zarządzający tej spółki, stworzył m.in. mobilne struktury doradców Open Direct. W latach 2008 – 2013 był Prezesem zarządu Home Broker S.A., jako pomysłodawca modelu biznesowego i odpowiedzialny za budowę i rozwój struktury sprzedaży firmy, będącej obecnie liderem na krajowym rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także czołowym graczem na rynku pośrednictwa w udzielaniu kredytów hipotecznych. Jego pasją jest budowa nowych przedsięwzięć biznesowych.

Pan Damian Milibrand, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.