Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

Raport bieżący 089/2008