Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

Raport bieżący 066/2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 6 grudnia 2013 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad umieszczone zostało powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki informuje zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW o zgłoszonej kandydaturze Pana Jakuba Malskiego.

Pan Jakub Malski, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1994 zatrudniony w Dolnośląskim Banku Gospodarczym S.A., następnie w Banku „Cukrobank” S.A . W 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank” S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 – 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. ( poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 – 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Noble Bank S.A. oraz w Getin Holding S.A.
Pełnione obecnie funkcje: Członek Rady Nadzorczej w Idea Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Członek Rady Nadzorczej w Tax Care S.A.
Pan Jakub Malski, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki:

066_2013_02_12_2013