Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej

Raport bieżący 020/2009