Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej

Raport bieżący 032/2008