Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w 2020 r.

Raport bieżący 1/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w 2020 roku:

I. Sprzedaż lokali w 2020 r. wyniosła 1361 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w 2019 r. – 1510) pomniejszona o umowy rozwiązane.
Ponadto zawartych zostało 68 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w najbliższym okresie.

II. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za 2020 r. – 1153 (w  2019 r. – 1964).

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

rb_01_2021_07_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat