Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w 2021 r.

Raport bieżący 2/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Develia w 2021 roku:

  1. Sprzedaż lokali w 2021 r. wyniosła 1921 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w 2020 r. – 1361) pomniejszona o umowy rozwiązane.

Ponadto zawartych zostało 173 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w najbliższym okresie.

  1. Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za 2021 r. – 1903 (w 2020 r. – 1153).

Powyższe informacje zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informacje poufne w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

 

 

Załączniki:

RB_2_2022_05_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat